Kommentar

Rødt bør foreslå forbud mot stripping

Det er ingen åpning i alkoholloven for å trekke inn skjenkebevillinger hos skjenkesteder som har stripping som en del av kulturtilbudet.

Om kommunene bør ha denne rettigheten? Nei! Alkoholloven er streng, for streng, og Stortinget bør liberalisere lovverket.

Spørsmålet ble aktuelt etter at Rødt i Oslo i høst varslet forslag om at hovedstaden skal være en strippefri by. Rødt-representanter vil bruke skjenkebevillinger som virkemiddel, altså nekte bevillinger til aktører som har stripping som underholdningstilbud, ifølge Dagsavisen.

Dette er umulig i praksis, og en slik politisk linje kan medføre at kommunen må betale erstatning til næringsutøvere i utelivsbransjen. (Eksempel fra Trondheim kommune som adressa.no har omtalt.

Det Rødt kan gjøre er å fremme forslag i Stortinget om forbud mot stripping og toppløs servering, et illiberalt forslag. Forbud mot stripping bryter eiendomsrettigheter, men debatten har levd i mange år, ifølge Liberalerens arkiv. Det har ikke vært flertall i Stortinget mot slike inngrep i driften til en håndfull skjenkesteder i Norge.

Alkoholpolitikk er lokalpolitikk

Neste år er det lokalvalg. Selv om det er Stortinget som fastsetter rammene for alkoholpolitikken gjennom alkoholloven, har kommunene betydelig handlingsrom. Kommune- og bystyrene bestemmer antall salgs- og skjenkebevillinger, og i stor grad salgs- og skjenketidene. I mange kommuner er det i hver valgperiode forslag om innstramninger, spesielt på stedene med skjenking til klokken 03:00.

Deltar du i nominasjonsprosessen, frem kandidater med et liberalt syn på alkoholpolitikk. Stemmer du ved valg 2023, stem på et parti og politikere som ønsker en liberal alkoholpolitikk.

En liberal alkoholpolitikk er god sosialpolitikk, fremragende næringspolitikk, og det gir frihet og valgmuligheter for borgerne i kommunen.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer