Kommentar

Legg ned UDIR!

Et av de store problemene i norsk skole er et enormt byråkrati. Det ødelegger, men det har ingen konsekvenser.

Lokalt i Oslo har du Utdanningsetaten. Det er alltid interessant når dyktige lærer deltar på kurs i regi av denne etaten. Rapportene inneholder stort sett to ting. 1) At man lærte lite eller ingenting nyttig. 2) Pussige anekdoter som viser hvor livsfjerne og på jordet kursholderne er.

Det er imidlertid UDIR som er i vinden for tiden. (Da jeg skrev den forrige setningen, forsvant det en d i vinden, og hadde de bare vært langt nede i vinen, så hadde det kanskje vært en formidlende omstendighet.) Jeg vet ikke hvor mange som jobber i UDIR, men når man søker opp ansatte, dukker det opp 401 treff. Grunnen til at UDIR er aktuelle, er eksamensavviklingen. Innloggingen bryter sammen, de lager egne (elendige) dikt på engelsk, forandrer infoen til elever underveis og gir ut beskjed om muntlig eksamen til noen 14 fager før de skulle motta beskjeden.

La meg gjette. Dette får selvsagt ingen konsekvenser for de ansvarlige. Eller kanskje det får én konsekvens. Dette viser nok av UDIR har for få ressurser, så de får nok flere penger og ansatte slik at de kan bomme på en annen måte neste gang.

Da jeg jobbet i Osloskolen, stilte jeg meg ofte spørsmålet. Hva gjør UDIR og Utdanningsetaten for oss? Jeg slet med å finne eksempler på gode ting de bidro med til at elevene mine fikk det bedre og lærte mer. Da jeg begynte på en privat friskole, slo det meg. De gjør ting vanskeligere. De gir oss mer byråkrati. De gjør det vanskeligere for oss som skole og lærere. De hindrer skoledrift til beste for elevene.

Jeg fant forresten én ting som UDIR gjorde som det nok var nyttig at de gjorde. Organisere eksamen. Glad jeg ikke markedsførte den!

Mye av kritikken mot UDIR blandes sammen med digitale utfordringer i skolen. Det er en sammenheng siden ansatte i UDIR for det første har mye makt, for det andre en fetish for unødvendig digitalisering, dernest har overdreven tro på egen kompetanse og for det fjerde mangler kontakt med virkeligheten i skolen. Dette er imidlertid to ulike spørsmål. Digitalisering kan være både positivt og negativt, avhengig av hvordan det brukes.

Det essensielle her er at UDIR er et unødvendig byråkrati. Det bør legges ned. Kanskje noen av de ansatte kan få jobb i skolen og derigjennom gjøre noe nyttig for elevene? Og kan de ikke det, så er det da inderlig godt om de fjernes fra alt som har med utdannelse å gjøre.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer