Kommentar

Vokt deg for grekere som gir gaver

Oljefondet er med på å finansiere statsbudsjettet. Handlingsregelen sier at 3 prosent av fondsverdien kan brukes til å finansiere underskuddet på statsbudsjettet. Å kalle fondet for Statens Pensjonsfond Utland, er dermed misvisende. Handlingsregelen påvirker hvem som har mest å rutte med – du eller Vedum.

Handlingsregelen og lommeboken

Gjennom den siste 12-måneders perioden har norske kroner svekket seg mot andre valutaer. Alle som har vært en tur i utlandet merker på lommeboken at alt har blitt dyrere. Valutakursene har også økt prisene hjemme i Norge. Hvis du går i dagligvareforretningen og sjekker prisen på varer som laks, frukt, grønnsaker og brød, vil du sperre øynene opp – hvis du ikke har gjort det allerede. Nå er det ikke alle som blir fattigere av en svakere krone. Handlingsregelen tilsier at staten kan tappe Oljefondet mer når kronekursen er lav, og dermed fondsverdien høy, målt i kroner. Dette til tross for at fondsverdien ikke kan kjøpe flere tomater eller internasjonale studieplasser eller flere flasker DRC Romanée Conti.

For å si det enkelt: Vedum blir rik, du blir fattig.

Pengestrømmen inn i statsbudsjettet gjennom handlingsregelen
Handlingsregelen gir større bidrag fra Oljefondet ved svakere krone.

Du blir fattig – hva så?

Ja, hva så? Det er markedets natur at priser fluktuerer. Dette gjelder også for valutakurser. Neste år kan det være du som blir rikere og staten som blir fattigere. Å tilpasse seg risiko er hva rasjonelle aktører kan og bør gjøre. Problemet ligger i at hvis staten først har begynt å bruke mere penger, så er det vanskelig å stanse. Når Vedum nå har rommeligere budsjettrammer, så vil han sette i gang en rekke tiltak, eksempelvis til vei1. Når budsjettrammene blir strammere igjen er det vanskelig for staten å redusere pengebruken.

Det er derfor lett å spå om at vi vil få en rekke budsjett-lekkasjer fremover. Noen før valget og andre før selve høstens budsjettdokumenter publiseres. Vi kan tenke oss at Regjeringen plutselig finner penger til flere sykehjemsplasser2, eller skattelette3. I det siste eksempelet er det grunn til å spørre om denne lettelsen faktisk er en lettelse og ikke bare en refleksjon av at pengeverdien er utarmet.

Hva kan gjøres

Å gjøre noe med dette er både vanskelig og lett. Uten å gjøre radikale grep i statsadministrasjonen er det vanskelig. Jeg kommer på noen mulige grep:

  1. Innskjerp inflasjonsmålet overfor Norges Bank for å ha en stabil valutakurs
  2. Valutakurs-juster handlingsregelen eksempelvis med I44-indeksen4
  3. Innfør en hard valuta, kanskje basert på gull eller krypto
  4. Sett en basis-valutakurs for beregning av handlingsregelen

Selv om disse tiltakene kan hjelpe, og faktisk være gunstige også av andre årsaker, løser de neppe problemet. Den virkelige løsningen på problemet er å overlate avkastningen på Oljefondet til folk flest. Dette kan gjøres ved å holde et lavere skatte- og avgifts-nivå enn om man ikke hadde hatt fondet.

Oljefondet tillater Norge en aktiv holdning til politikk som andre land ikke kan tillate seg. Kanskje tiden er inne til å børste støvet av tanken om negativ inntektsskatt5?

Det politiske Norge preges i dag av en bred enighet om offentlig pengebruk. Opposisjonens alternative budsjetter avviker i liten grad fra regjeringens. Liberalistene later til å være det eneste politiske partiet som vil gjøre radikale enderinger i statsfinansene. Å gi folk råderett over sin del av avkastningen har både prinsipielle og praktiske sider. Individene får økt råderett over egen økonomi, svingninger i folks privatøkonomi, som følge av valutakursvolatilitet, blir redusert og statsapparatet blir sultet slik at det leverer mer velferd per skattekrone.

Kanskje tiden er inne for å gjøre Norges spesielle situasjon til en fordel for folk flest?

  1. https://www.tu.no/artikler/regjeringen-bevilger-300-millioner-kroner-til-sikrere-ferdsel-mellom-voss-og-bergen/536301 ↩︎
  2. https://www.nrk.no/norge/regjeringen-lover-1500-nye-sykehjemsplasser-1.16530620#:~:text=If%C3%B8lge%20Helsedepartementet%20vil%20investeringstilskuddet%20%C3%B8ke,av%20at%20kommunene%20betaler%20resten. ↩︎
  3. https://www.finansavisen.no/makro/2023/06/19/8016359/varsler-skattelettelser ↩︎
  4. https://www.norges-bank.no/tema/Statistikk/Valutakurser/?tab=currency&id=I44 ↩︎
  5. https://en.wikipedia.org/wiki/Negative_income_tax ↩︎

Mest lest

Arrangementer