Stikkord: åpne markedsoperasjoner

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv