Stikkord: frihet og likhet

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv