Stikkord: reservasjonsretten

Ukategorisert

Hele folket under overvåking

Vi vil styrke folks rett til å ha privatlivet i fred, enkeltmenneskets rett til privatliv og personlig integritet må respekteres som en grunnleggende rettighet. Fravær […]