Ukategorisert

På vegne av andre

I dagens Aftenposten så jeg et oppslag om at noen vil ha et mobbeombud. Jeg fikk umiddelbart lyst til å skrive om hvordan noen tror alt kan løses ved hjelp av ombud. Det skal jeg imidlertid ikke gjøre.

I artikkelen står det at norske elever støtter det, eller mer presist, Elevorganisasjonen støtter det. Disse representerer 130 000 kollektivt innmeldte elever. Eller mer presist; de har tilranet seg støtten fra langt over 100 000 elever som på ingen måte har ønsket å støtte organisasjonen.

Kollektivt medlemsskap er nemlig noe svineri. Dette gjelder uansett om det gjelder en statskirke, et politisk parti, en arbeidstakerorganisasjon, en elevorganisasjon eller en studentorganisasjon. Det man gjør er å frata den enkelte muligheten til selv å velge sine representanter. Til selv å velge hva vedkommende vil være medlem av.

Dette representerer en farlig kollektivisme. Du tillegges meninger og interesser ut ifra gruppetilhørighet. Selve tanken er farlig, de verste eksemplene er kommunisters klassekamp og nazisters rasekamp. Nå er det riktignok enorm gradsforskjell mellom dette og det som eksisterer i dag. Men merk deg at det er snakk om en gradsforskjell.

Alle uttalelser fra organer basert på kollektivt medlemsskap har ikke den legitimitet de påberoper seg. Disse uttalser bør derfor ikke tillegges den vekt som antall tilsier. De bør vurderes kun som en klok eller dum uttalelse alt ettersom fra en enkeltperson.

Mest lest

Arrangementer