Ukategorisert

Statens innerste vesen

Hva er statens viktigste funksjon?

Vanlige mennesker ville i sitt privatliv aldri tillate seg å stjele andre folks penger. Eller å tvinge folk til ufrivillig arbeid. Eller bruke eller true med å bruke vold for å påtvinge mennesker en spesiell livsstil. Folk har en grunnleggende og viktig barriere mot privat kriminalitet!

Det skjer imidlertid noe helt spesielt når det er snakk om staten, handlinger foretatt av politikere eller offentlige ansatte. Få stiller spørsmålstegn ved at staten kan forsyne seg som den ønsker fra folks lommebøker. Skatt kalles det, tyveri er en mer presis beskrivelse. Verneplikt er etablert praksis. Samfunnstjeneste kalles det, tvangsarbeid er mer presist.

Statens viktigste funksjon er å legitimere, allminneligegjøre og institusjonalisere organisert kriminalitet i en enorm målestokk. En forbausende stor andel av statens lover, regler og virksomhet ville spontant og rettmessig bli karakterisert som grovt umoralsk og kriminelt dersom en privatperson gjorde tilsvarende mot naboen.

Det er på tide at man begynner å vurdere staten for det den er, en mafia som bedriver organisert kriminalitet. Gjennom å innse dette, kan man få et sunt forhold til det politiske systemet og konkrete politiske vedtak og lover.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer