Ukategorisert

På tide å avskaffe verneplikten

I går kveld meldte P4 at de fleste nordmenn ønsker å avskaffe verneplikten og innføre profesjonelle styrker. Det viser ei undersøkelse som 4 Fakta har gjort for Befalets fellesorganisasjon.

Undersøkelsen viser at 46 prosent av de spurte mener Norge bør satse på profesjonelle styrker av frivillige, mens 43 prosent vil beholde dagens ordning med allmenn verneplikt. Undersøkelsen er gledelig.

Verneplikten bør avskaffes med umiddelbar virkning. En slik ordning kan ikke finnes i et sivilisert samfunn. Det burde være et grunnleggende prinsipp at den enkelte får lov til å takke ja eller nei til ethvert jobbtilbud. Verneplikten bryter helt grunnleggende med dette. Man kommanderes til å ta en jobb, og hvis man ikke aksepterer, havner man i fengsel. Verneplikten er regulært tvangsarbeid. Faktisk så ille at Yngve Hågensen, med rette, ville kalle det slavearbeid hvis hans medlemmer ble utsatt for det.

Ikke bare er verneplikten og det inngrepet i folks frihet som medfølger, dypt umoralsk. Det er i tillegg utrolig upraktisk. Effektivitet kommer ofte som følge av spesialisering. Man jobber med noe man kan og/eller liker veldig godt. Å kommandere alle ut for å gjøre det samme utgjør en forkastelig sløsing med menneskelige ressurser.

Benytt anledningen til å skrive under online på vår underskriftskampanje mot verneplikten.

Mest lest

Arrangementer