Ukategorisert

Private er mer fleksible!

Innvandrere får lettere jobb i privat sektor enn i det offentlige. Dette viser en undersøkelse fra Utlendingsdirektoratet.

Meldingen er gledelig, men burde ikke være overraskende. I det private er det penger og profitt som rår. Og slikt krever fleksibilitet og evne til å ansette de som gir valuta for pengene. Og innvandrere er ofte vel kvalifiserte og villige til å jobbe.

I det offentlige er det imidlertid annerledes. Her er det integreringspolitikk som gjelder, og å synes synd på innvandrerne. Innvandrere fremstilles som sosiale kasus som trenger hjelp. At dette ikke fremkaller positive resultater, sier seg nærmest selv.

Åpne grenser med hensyn på arbeidskraft er en naturlig del av en fri markedsøkonomi. Det er på tide å i enda større grad benytter seg av den ressursen som arbeidskraft utenfor Norges grenser utgjør.

La dem komme, la dem jobbe!

Mest lest

Arrangementer