Ukategorisert

Avskaff barnetrygden!

I følge Aftenposten foreslår et utvalg i Høyre å endre barnetrygden slik at den blir behovsprøvet. Det er positivt at noen forsøker å tenke nytt om barnetrygden, men det vil være helt feil å gjøre den i enda større grad til et organ for omfordeling. Offentlig omfordeling er galt!

Barnetrygden bør tvert imot fjernes i sin helhet. Denne trygden har vært en uting helt siden Vidkun Quisling og Nasjonal Samling innførte den.

Barnetrygden har to effekter. 1) Den fører til at det produseres flere barn, og 2) den medfører en omfordeling fra de som ikke har barn til de som har barn.

Begge deler er moralsk sett svært tvilsomt.

Myndighetene bør ikke blande seg bort i hvor mange barn mennesker velger å få. Hverken gjennom subsidiering eller skattlegging. Dette er en privatsak for den enkelte.

Å omfordele til foreldre fra barneløse er heller ikke akseptabelt. Her bør man se på den det omfordeles fra. Vedkommende bør ha gjort noe klanderverdig for at det rettferdiggjøres å ta penger fra ham/henne. Å la være å få barn er på ingen måte feil eller klanderverdig, det er et personlig valg. Ingen bør straffes fra myndighetene for å velge å ikke få barn.

Barn er ingen støtteberettiget funksjonshemming!

Mest lest

Arrangementer