Ukategorisert

Skoleeksamener er noe tull!

Klokken 09.00 i dag setter jeg meg ned for vårens skoleeksamen. Da skal jeg i gang med noe jeg kun gjør en gang i halvåret.

Skoleeksamen er nemlig langt vekk fra hvordan man tenker og arbeider i virkeligheten. Det er spesielt to forhold som gjør det gammeldags og uvirkelig.

For det første er det arbeidsplassen. Man sitter på en fast plass med en penn i hånden. Dette er fjernt fra måten ting skjer på til vanlig, der man f.eks. bruker pc til skrivearbeid og har mulighet til å tilpasse arbeidssted til den aktuelle oppgaven

For det andre er det hvilke hjelpemidler man kan bruke. I alle vanlige situasjoner har man tilgang til bøker, artikler og internett for å finne nødvendige opplysninger. Andre mennesker kan også rådføres. Det er på denne måten det skjer på i det virkelig liv.

På hovedfag i statsvitenskap har vi en annen eksamensform som kombineres med skoleeksamen. Her skriver man en selvvalgt oppgave som leveres på en fastsatt dag. Dette er mye bedre.

Dersom man vil ha kortere eksamener så kan man jo f.eks. dele ut oppgavene kl. 09.00, med leveringsfrist x antall timer/dager senere. Så kan den enkelte selv velge hvordan hun vil lage produktet og hvilke hjelpemidler hun vil bruke.

Mest lest

Arrangementer