Ukategorisert

Statens lotteritilsyn – og ungdom

I Dagbladet kan jeg lese at man nå innfører statens lotteritilsyn med 150 deltidsansatte og 18 års aldersgrense for pengespill. Moralismen brer seg stadig.

Det virker som om man trenger et statlig tilsyn for det aller meste her i landet. Er det virkelig slik at folk ikke kan ta vare på seg selv? Det er farlig med denne kontrollen. Folk må selv være ansvarlig for sine handlinger. I motsatt fall er den logiske konklusjonen en umyndiggjøring av menneskene. Og slikt er farlig.

Det er på tide at voksne mennesker får frihet til å bruke sine penger som de vil. Også på gambling, uten statlig tilsyn og kontroll.

Hva da med ungdom under 18 år? Ungdom er spesielt utsatt for umyndiggjøring fra statens side. De skal beskyttes mot alt som kan være vondt, dulles og dalles med. Bør ikke heller ungdom lære å stå på egne ben? Lære at handlinger har konsekvenser? Det å spille vekk lommepengene er en god lærdom. Gjennom dette ser de konsekvensene av å være uansvarlige.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Ny moderne rettsstatNy moderne rettsstat
    John Rawls rettferdighetsteori er et forsøk på å begrunne politisk makt og se statens funksjon gjennom nye øyne – eller kanskje heller bak et slør?
  • Hvorfor skal du bry deg om kvinnedagen?Hvorfor skal du bry deg om kvinnedagen?
    Det blir mindre undertrykkelse i verden når kvinner har de samme individuelle rettigheter som menn.
  • Jeg er krenket!Jeg er krenket!
    Francis Fukuyama har skrevet bok om identitet. Har krenkehysteriet røtter til den franske revolusjon?