Ukategorisert

Nedlegg E-tjenesten

I følge Aftenposten blir innsynsretten i E-tjenestens virksomhet ytterligere begrenset.

Overvåkningstjenester er i sitt vesen dårlige. Deres oppgave er å beskytte det eksisterende og deres metoder er tvilsomme. Å gi skjulte statlige organer særskilte maktmidler er en trussel mot folks frihet.

Nå er det ingen grunn til å være paranoid, vi liberalister blir neppe overvåket, og om vi blir det, har det neppe noen betydning. Det er imidlertid uansett en potensiell mulighet for «usynlig» krenking av individet som ligger i overvåkningstjenestens virksomhet.

De har rett til å begå umoralske handlinger, av hensyn til noe man kaller «rikets sikkerhet», og slike muligheter er skumle. Erfaring fra ulike land har vist at det ofte eksisterer en motsetning mellom hva som er bra for menneskene og hva som er bra for det riket. Det er ikke tilfeldig at stater i vårt århundre, bl.a. ved hjelp av overvåkning, har begått langt større overgrep mot mennesker enn alle kriminelle til sammen.

Staten utgjør den største trussel mot individets frihet og deres virkemidler må begrenses. E-tjeneste og tilsvarende virksomhet bør nedlegges.

Mest lest

Arrangementer