Ukategorisert

540 millioner mer til bøndene

Støtten til bøndene øker med 540 millioner kan vi lese i Dagbladet. Jordbruksoppgjøret er vedtatt!

Bøndene burde ikke fått denne økningen. Faktisk burde de ikke fått noen penger over offentlige budsjetter i det hele tatt. Bønder bør i likhet med andre, leve av det de selv produserer og kan skaffe seg gjennom salg til andre. Og er dette for lite for den enkelte bonde, får hun skaffe seg et annet arbeid.

Ikke bare koster landsbruksstøtten skattebetalerne store penger. Landbruket som pressgruppe bidrar i tillegg til å skaffe forbrukerne dyrere og dårligere mat gjennom toll og importrestriksjoner. I dag betaler vi både støtte til bøndene og mer for varene i butikken, av hensyn til et landbruk vi ikke trenger.

Det er ingen grunn til at vi trenger å produsere mat her i Norge hvis vi ikke kan gjøre dette på en konkurransedyktig måte. Vi kan ganske enkelt kjøpe det vi trenger fra utlandet!

Mest lest

Arrangementer