Ukategorisert

5 år i frihetens tjeneste

I 5 år har nå FRIdemokratene vært en del av det politiske miljøet i Norge. I 5 år har FRIdemokratene kjempet sin iherdige kamp for det frie samfunn, der mennesker betraktes som mennesker og ikke som et redskap for staten. I løpet av disse årene har FRIdemokratene utviklet seg fra å være kjent som en utbrytergruppe fra Fremskrittspartiet til å bli en moderne, veldrevet politisk organisasjon med mange dyktige medlemmer og aktive. Organisasjonen er i disse dager inne i en av de mest ekspansive faser i sin historie, og er under stadig utvikling.

Av Kristian Nordheim

Publisert som lørdagskronikk

Slik jeg ser det representerer FRIdemokratene noe unikt innenfor det politiske Norge. Historisk sett så har man aldri hatt en liknende type liberal organisasjon i landet vårt. Takket være noen iherdige idealister som satte det hele i gang i 1994, har den rendyrkete liberalismen fått et fotfeste i Norge. Selvfølgelig har man liberalister i noen av de politiske partiene i Norge, i en del studentorganisasjoner og andre miljøer, men FRIdemokratene har reist seg opp som det store samlingspunktet for liberalister i de ulike leirene. Dette er unikt, og dette er noe jeg er stolt av å få ta del i. Enkelte vil kanskje spørre seg hva behovet for FRIdemokratene er i dagens samfunn. Er det ikke slik at vi nordmenn lever i et ganske fritt samfunn, og faktisk er meget priviligerte i forhold til andre mennesker?

Svaret mitt er at det er behov for en aktør som stiller vanskelige og kritiske spørsmål om samfunnssystemet, det er behov for å sette fokus på individet, og dets rettigheter og personlige ansvar, og det er behov for å gjenreise rettsstaten som har frihet som grunnlag. FRIdemokratene er den aktøren i norsk samfunnsdebatt som gjør nettopp dette. Jeg benekter ikke at vi har det ganske bra i dagens samfunn, men det betyr ikke at man bare kan legge ned «våpnene» og la systemet få leve sitt eget liv. På flere områder er enkeltmenneskets frihet og rettigheter sterkt truet, og FRIdemokratene har tatt på seg denne oppgaven med å sette et fokus på disse delene. Av saker som bør diskuteres og settes fokus på er f. eks:

narkotikapolitikken; dagens narkotikapolitikk fungerer ikke, det er de fleste enige om. Spørsmålet som man bør stille seg er hvorvidt man bør ha mer lovgivning eller mindre lovgivning. FRIdemokratene hevder at man må forsøke med en oppmykning i lovgivningen, og legalisere narkotiske stoffer. For det første er det prinsippielle årsaker til dette; folk bør selv bestemme hva de vil gjøre med livet sitt, og således selv bestemme hvorvidt de vil bruke kunstige stimuli i sine liv. For det andre så er det mye som tyder på at en legalisering faktisk vil bedre situasjonen til både brukere og ofre for narkotikaen, mens den vil reduserer «langernes» sterke innflytelse. Dessuten kan man oppnå å skille de ulike narkotiske miljøene fra hverandre, slik som det er vanskelig å gjøre idag, når alle stoffer er forbudt.

vernepliktsystemet; verneplikten er et grovt inngrep i enkeltmenneskets frihet og liv. Ethvert menneske skal bestemme over sitt eget liv, og hva det vil bruke det til. At Staten skal kunne tvinge sine mannlige innbyggere til å gi bort et år av sitt liv for Staten, virker helt absurd i vårt moderne, siviliserte samfunn. At noen velger å gå inn i militæret selv er noe helt annet, det er ikke selve forsvaret vi vil til livs, det er måten man rekrutterer folkene på.

skatte- og avgiftssystemet: vi har et av verdens tyngste skatte- og avgiftssystem, og her er det masse å gripe fatt i. Prinsippet man bør gå etter er at enhver skal ha rett til godene av det de selv er med på å produsere. Dette betyr at fruktene av sitt arbeid skal man beholde selv og ha egen råderett over. Skatt er intet annet et en mer sofistikert form for landeveisrøveri.

Liberalismen er ideene om det frie samfunn, et samfunn der mennesker behandles som mennesker og ikke som et nummer i rekka eller som et redskap for de politiske makthaverne. Å verne om individets liv, frihet og eiendom er liberalismens kjerne, og det er dette FRIdemokratene baserer seg på. Mennesker er ulike, de er unike på hver sin måte, men en ting bør være felles for alle, retten til å bestemme over sitt eget liv. Toleranse, medmenneskelighet, verdighet og integritet er verdier som et moderne samfunn må ta på alvor. FRIdemokratene har nå i 5 år vært en kritisk røst i samfunnsdebatten, og vil være det også i de neste 5 årene. Hvorfor? Jo, fordi vi er en del mennesker som hevder at disse nevnte verdier ikke blir tatt godt nok vare på, og at frihetsbegrepet blant politikere er falmet, og trenger en gjenoppfrisking. Gjennom å arrangere konferanser(jfr: Høstkonferansen) hvert år, utgi magasinet Ama-Gi, profilere oss på internett og formidle liberalistisk litteratur, søker vi å nå ut med vårt budskap, og det er svært mye som tyder på at vi der kommet for å bli i det politiske miljøet.

Mest lest

Arrangementer