Ukategorisert

Boplikt på bygdene virker mot sin hensikt

Denne gledelige overskriften fant jeg på P4 sine hjemmesider i dag. En rapport fra Norges Landbrukshøyskole fastslår at det nå er færre bosatte bruk enn det ville vært uten regulering av eiendomsmarkedet. Videre står det at regulering av eiendomspris og boplikt fører til lavere investeringer og mindre aktivitet på bygdene.

Dette er som jeg skulle skrevet det selv i et innlegg mot boplikten. Boplikten er noe svineri som brukes av snevre lokalpolitikere for å hindre folk i å kjøpe et sted i kommunenen uten å selv flytte dit. Ideen deres er at gjennom å forby folk å kjøpe en plass hvis de ikke bosetter seg der, så vil man få folk til å flytte dit i tillegg.

Problemet er bare at markedet ikke fungerer slik. Man lar ganske enkelt være å kjøpe eiendommen og investere i denne. Resultatet er ofte at plasser ikke får den eieren som det egentlig burde hatt.

I tillegg er det en gammeldags tanke at man må bo en plass for å eie den. Hvorfor skulle man det? Det er helt naturlig å eie flere hus, hytter eller tilsvarende, hvis man har råd til det.

Det er på tide at man avskaffer boplikten. Og så kan man fjerne driveplikten i samme slengen!

Mest lest

Arrangementer