Ukategorisert

Kollektiv avstraffelse er umoralsk

TV2-nyhetene hadde i går en reportasje om en El-Kjøp butikk i et kjøpesenter på Stord. Butikken var plaget med tyveri foretatt av en håndfull flyktninger. På grunn av dette vurderer de å nekte alle de nesten 300 flyktningene i kommunen adgang til butikken.

En slik reaksjon er grunnleggende umoralsk, og et typisk eksempel på kollektiv avstraffelse. Det å straffe noen andre, på kollektivt grunnlag, ut fra enkeltpersoners handlinger er alltid moralsk forkastelig. Og det gjelder uavhengig av om det er på rasistisk grunnlag eller et annet.

At det her er snakk om fordomsfull rasisme kom klart frem i intervjuet med sjefen for kjøpesenteret. Man måtte utestenge alle fordi man ikke kunne se forskjell på disse menneskene.

Det bør være slik at den eller de skyldige blir straffet for sine handlinger, og ikke en uskyldig tredjepart. Og tar man ikke de konkrete skyldige, så har man ikke rett til å straffe noen liksom bare fordi det er skjedd en forbrytelse.

Butikklederen mente seg feilsitert, og man bør la tvilen komme ham til gode, det skal man alltid gjøre. Det bør imidlertid reageres meget kraftig dersom butikken gjør alvor av sine trusler. Det er på tide at man lar være å overse rasistisk diskriminering og tar et konsekvent oppgjør med slike handlinger.

Mest lest

Arrangementer