Ukategorisert

Statens egentlige natur

Som invrig leser av Liberaleren ville jeg på det sterkeste protestere mot redaktørens påstand den 30.6.99 om at Statens innerste vesen er «en mafia som bedriver organisert kriminalitet». Dette er en grov forenkling og usannhet som ikke fortjener å stå uimotsagt.

Av Inge Simon Thorbjørnsen

Det er riktig at Staten OFTE og mange steder har en slik karakter, ja selv vår norske utgave har svin på skogen som gjør at den kvalifiserer til betegnelsen «organisert kriminalitet» på endel områder., slik som redaktøren påpeker.

Men dersom man hevder at den norske staten generelt er en bande mafiosoer, da er man på tynn is og fortjener ikke å bli tatt helt alvorlig. Dernest setter slike svakt begrunnede påstander liberalismen i et dårlig lys. Andre kan komme til å tro at vi er useriøse.

Statens sanne natur er heller ikke kriminell, men tvert imot en beskytter av rettigheter. Statens rette og legitime oppgaver er å beskytte individene mot alle slike overgrep som redaktøren refererer til. Statens organer må også kunne avsettes dersom de på noen måte går utover disse rammer. Den sikkerhetsmekanismen som borgere må ha for å kunne holde Staten organer i sjakk, vil i siste instans være militser / skytterlag, slik som den Amerikanske grunnloven garanterer, og som unionsoppløsningen med/fra Sverige i 1905 var et eksempel på. (Se nasjonalsangen)

Forøvrig vil jeg referere til Ayn Rand’s utmerkede essay «The nature of government» om dette emnet.

Comments are closed.

Fra arkivet

 • 26 år med EU26 år med EU
  I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
 • Legaliser aktiv dødshjelp!Legaliser aktiv dødshjelp!
  Å kunne bestemme over eget liv, betyr også å kunne bestemme å avslutte det når det passer en.
 • Ytringsfrihet – den viktigste rettighet av alleYtringsfrihet – den viktigste rettighet av alle
  Frihet til å ytre seg er selve grunnlaget for et fritt samfunn.
 • DødsstraffDødsstraff
  Den mest fundamentale straffemetode blir stadig mindre brukt. Hvorfor er dødsstraff galt?
 • Frihandel er alfa omegaFrihandel er alfa omega
  Handelskrig skaper kun usikkerhet, mistillit og tapere.
 • En inni hampen stor feilEn inni hampen stor feil
  Føleri, antagelser, skråsikkerhet og dogmatisme - kan det være politikerne ikke alltid baserer beslutningene sine på kunnskap?
 • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
  Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.