Ukategorisert

Statens egentlige natur

Som invrig leser av Liberaleren ville jeg på det sterkeste protestere mot redaktørens påstand den 30.6.99 om at Statens innerste vesen er «en mafia som bedriver organisert kriminalitet». Dette er en grov forenkling og usannhet som ikke fortjener å stå uimotsagt.

Av Inge Simon Thorbjørnsen

Det er riktig at Staten OFTE og mange steder har en slik karakter, ja selv vår norske utgave har svin på skogen som gjør at den kvalifiserer til betegnelsen «organisert kriminalitet» på endel områder., slik som redaktøren påpeker.

Men dersom man hevder at den norske staten generelt er en bande mafiosoer, da er man på tynn is og fortjener ikke å bli tatt helt alvorlig. Dernest setter slike svakt begrunnede påstander liberalismen i et dårlig lys. Andre kan komme til å tro at vi er useriøse.

Statens sanne natur er heller ikke kriminell, men tvert imot en beskytter av rettigheter. Statens rette og legitime oppgaver er å beskytte individene mot alle slike overgrep som redaktøren refererer til. Statens organer må også kunne avsettes dersom de på noen måte går utover disse rammer. Den sikkerhetsmekanismen som borgere må ha for å kunne holde Staten organer i sjakk, vil i siste instans være militser / skytterlag, slik som den Amerikanske grunnloven garanterer, og som unionsoppløsningen med/fra Sverige i 1905 var et eksempel på. (Se nasjonalsangen)

Forøvrig vil jeg referere til Ayn Rand’s utmerkede essay «The nature of government» om dette emnet.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer