Ukategorisert

Den lille forskjellen??!

Den som trodde at en kvinnelig forsvarsminister skulle utgjøre noen forskjell i galskapen, får nå beskjed: Hemmeligholdet i Forsvaret og e-tjenesten er like ille som før.

I tillegg ønsker hun å innføre verneplikt for kvinner!

La meg gjøre det helt klart: Mennesket eier seg selv og sin tid, sin kropp, sine evner og anlegg. Verneplikt vil si at staten legger beslag på din tid, og disponerer dine evner og anlegg uten noen form for motytelse eller reell kompensasjon. Verneplikt er slaveri, og slaveriet blir ikke bedre om det også innføres for kvinner.

Nå vet vi det: Kvinnelige forsvarsministre er like ille som mannlige.

Tags:

Mest lest

Arrangementer