Ukategorisert

Skal staten ødelegge naturen?

Det er for tiden stadig kamp om utbygging av elver for produksjon av kraft. La meg understreke at jeg ikke vil ha noe imot om private bygde ut en elv de selv eide ut fra en personlig avveining.

Jeg tror imidlertid det stiller seg litt annerledes med offentlig utbygging. Når direktør Eirik Haugen i Prosessindustriens Landsforening går rett på sak og uttaler at alle elver her i landet bør bygges ut, så sant kraftselskapene finner det lønnsomt, har vi et problem. Kraftsosialisme er ikke bra i våre dager.

Hans syn kombineres med en naiv tro om at det at det brukes mer strøm må bety at flere elver bygges ut. Det finnes en enklere løsning på økt forbruk, nemlig at prisen stiger. Gjennom det kan det sendes signaler til folk om at det koster å bruke mer strøm. Og dette vil også stimulere til økt produksjon av energi. Og mindre forbruk. Gi pokker i ENØK-kampanjer og la folk styre sitt energibruk selv ut fra hva de har råd til.

En offentlig utbygging av stadig flere elver er neppe løsningen. Jeg tror ikke det er en god ide å gi politikere fullmakt til å omforme naturen i sitt bilde! Statens bilde mangler det mangfold som vi trenger og som kun private kan gi.

Mest lest

Arrangementer