Ukategorisert

Bør hvem som helst få lov til å dykke?

I dagens Aftenposten kan vi lese at konstituerende politimester Jon Hermansen i Arendal synes det er betenkelig at hvem som helst har lov til å dykke. Bakgrunnen for dette er de siste dagers dødsulykker.

Dette handler ikke bare om hvorvidt folk bør få lov til å dykke som de vil. Man kan i tillegg registrere et mønster. Så og si hver gang det skjer en ulykke her i landet, kommer det et utspill for å forhindre at slikt skjer igjen. Det ropes på en ny lov, regulering eller forskrift.

På denne måten blir det en dobbelt ulykke. Ofrene rammes og styringskåte og formynderske mennesker benytter anledningen til å begrense vår frihet. Og dette gjøres selvfølgelig ut fra et godt formål, hindre nye dødsfall og ulykker. Vi minner om ordtaket: «Veien til helvete er brolagt med gode forsetter». Ingen lover er noengang innført med et medbragt ønske om å være onde. Tvert imot skal de fremme det gode, risikofrie liv.

Problemet er bare at muligheten til å leve farlig, er en naturlig del av det å være menneske. Tar man fra mennesket retten til å gjøre handlinger som kan være skadelige for dem selv, tar man også fra dem friheten til å leve sitt eget liv slik som de ønsker.

Den enkelte bør selv få lov til å vurdere risikoen ved ulike handlinger. Så får man heller akseptere at det kommer dødsulykker på grunn av uhell eller menneskelige feil. Selv om ulykker alltid er triste, er slike uhell faktisk en liten pris å betale for friheten. Og prisen blir betalt av den som har tatt sjansen og ikke oss andre.

Mest lest

Arrangementer