Ukategorisert

Full pris for handikappede

På private parkeringshus tas det full pris for handikappede kan vi lese i dagens utgave av Dagsavisen. De handikappede klager på dette og mener at at dette gir merkostnader for dem.

Vi kan bare gratulere parkeringsselskapene med en fornuftig prispolitikk. De bør selvsagt prise parkering ut fra økonomiske hensyn og ikke ut fra spesielle gruppeinteresser. Alle som har sett på kommunal parkering i Oslo, har lagt merke til hvor mye mindre bruk det er av de spesielt oppmerkede handikapp-plassene.

Norsk Handikappforbund mener funksjonshemmede ikke skal ha merkostnader fordi de har et handikapp. Vel, dette er jo en rimelig utopisk tanke, det er merkostnader ved en rekke funksjonshemminger. Og siden jeg, og alle andre funksjonsfriske, ikke er skyldige i å ha gitt dem handikapp, bør vi heller ikke straffes gjennom å måtte betale særordninger for dette såsant vi ikke selv ønsker det.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer