Ukategorisert

«Menneskesmugling» – er det så ille?

Det er mistanke om organisert smugling av mennesker, kan man lese i dagens utgave av Aftenposten. Dette fremstilles som noe negativt, men er det egentlig det?

Politiinspektør Fjeld kaller det organisert kriminalitet der folk utnytter personer i den ytterste nød. Hva er det han tenker på? Det er i utgangspunktet en helt naturlig sak å bistå folk i forbindelse med reiser over landegrenser og til fremmede plasser, det er dette vanlige reisebyråer driver med. Det spesielle i disse sakene er at denne innreisen er forbudt. Kombinert med et sterkt ønske om å komme til Norge.

Forbudet mot innreise driver helt naturlig prisen på innreise i været. De enorme kostnadene for de som vil inn her i landet er således bare en konsekvens av innvandringsstoppen til Norge. Overalt der myndighetene griper inn med forbud eller restriksjoner av denne typen, hever det prisen på tjenesten. Det er det samme som skjer med narkotika grunnet forbudet.

Forbudet medfører imidlertid ikke bare at prisen øker. De fleste hederlige mennesker driver ikke med ting som er forbudt, rett og slett av respekt for loven. Resultatet er at de som sterkt ønsker å komme inn til landet, er overlatt til mindre hederlige mennesker, noe som neppe er sunt.

Det er imidlertid feil å velte ansvaret over på de individene som utnytter systemet til å ta overpris, de representerer kun markedets svar på et feil forbud. Og merk dette, de som blir «utnyttet» av menneskesmuglerne, betaler fordi de har et sterkt ønske om å komme til Norge, et ønske så sterkt at de er villige til å betale store penger på dette.

Den enkle løsningen for å få slutt på menneskesmuglingen er den samme som å få slutt på smugling av narkotika eller bacon og tobakk på Svinesund. Man fjerner rett loven som forbyr folk å krysse grenser slik de vil. Resultatet er at denne ulovlige virksomheten blir mer sivilisert og fortsetter på en fredelig måte. Det at folk flytter på seg er en naturlig og god ting.

Mest lest

Arrangementer