Ukategorisert

Farlige virkemidler

For å beskytte vitner bedre vurder Justisdepartmentet nye virkemidler, melder Aftenposten. Det er et problem at vitner trues og skremmes til taushet. De mener dette truer rettsstaten.

Det er et ordtak som sier at veien til helvete er brolagt med gode forsetter. Jeg tror det dessverre kan være meget beskrivende i denne saken.

Et av forslagene som vurderes er å tillate anonymisering av vitner i rettssalen. Det bør advares på det sterkeste på tendenser i denne retning. For å forsvare seg i en rettssal er det helt grunnleggende at man vet hva man blir anklaget og og vet hvem som kommer med de aktuelle påstander. Hvis man kan dømmes på bakgrunn av uttaleser til mennesker man ikke vet hvem er, er allerede politistaten der.

Det kan selvsagt tenkes at det er nødvendig med tiltak for å beskytte vitner bedre. Det er imidlertid viktig å huske på at det går an å innføre virkemidler som er verre enn forbrytelsen. Og disse virkemidlene vil alltid innføres gradvis, forsiktig, skritt for skritt, derfor bør man si nei til selv små tiltak, dersom de truer personvernet.

Mest lest

Arrangementer