Ukategorisert

Nessas internettside

Ludvig Nessa har fått seg hjemmeside. (Siden er forresten nå stengt fra levandørens side, men det er link videre til en annen URL.) Den har vekket mye oppmerksomhet, den trues med stenging og hackere vil sabotere den, kan vi lese i VG.

Nessa store synd er at han oppfordrer folk til gi navn til abortleger, slik at han kan legge dem ut på nettet. Slik at folk kan la være å bruke slike leger. Man kan mene hva man vil om Nessas syn og handlinger, jeg personlig mener de er motbydelige. Men at en ting er motbydelig, betyr ikke at den bør forbys.

Nessa bør få lov til å bruke sin ytringsfrihet og øvrige friheter på lik linje med andre mennesker. Jeg mener at både det å legge ut folks navn på internett eller å oppfordre til boikotter er helt greie og legitime virkemidler for å få gjennomslag for sitt syn.

Å legge ut navn på internett kan ytringsfrihetsmessig sammenlignes med å skrive dem i en bok, en løpeseddel, på en plakat eller nevne dem på radio, noe som bør være lov. Likeledes så er det å la være å bruke tjenester til folk også en viktig rettighet, Nessa og hans folk har like stor rett til dette som man har rett til tilsvarende ut fra hensyn til miljø eller personlig frihet.

På den annen side er det selvsat greit at hackere (og andre) sender inn gale navn til Nessa for å sabotere registeret hans. Eller at nettleverandører nekter å ha hans sider liggende på sitt område. Det er like legitimt å boikotte/bekjempe Nessa som det er legitimt for Nessa å boikotte/bekjempe motstandere ut fra sitt syn.

Frivillige virkemidler er akseptable, vold og tvang er det ikke.

Mest lest

Arrangementer