Ukategorisert

Hverdagsrasisme på sitt verste

Sadiq Boateng (32) har ti års høyere utdannelse. Karakterene er solide og han får de beste skussmål av alle. Han er villig til å flytte hvor som helst i landet. Men jobb, det får han ikke. Dette kan vi lese i dagens Dagbladet.

Slike historier er triste! Jeg skal la være å slå et poeng på at dette skjer i offentlig skole og at private har vært flinkere til å bruke innvandreres ressurser. Tenk heller litt på hvilken menneskeforakt dette innebærer! Boateng (be)dømmes ut fra noe annet enn sine egne kvalifikasjoner!

Det er på tide med en holdningsendring der vi begynner å behandle mennesker som individer og ikke som medlem av en gruppe. Individualisme må fremmes som et viktig ideal.
Rasisme er den mest lavtstående og primitive formen for kollektivisme.
Ayn Rand

Dette sitatet brukte FRIdemokratene på en plakat en gang, de fleste antirasister nikket anerkjennende og mente det var veldig bra. Enten de var liberale eller sosialister. Merk dere imidlertid at det først og fremst er et angrep på kollektivisme og ikke på rasisme. Kollektivisme er det dypereliggende problemet.

Mest lest

Arrangementer