Ukategorisert

Fri ferdsel i strandkanten

Torbjørn Jagland vil nå ha fri ferdsel i strandkanten kan vi lese i Dagsavisen. Arbeiderpartiet vil lovfeste fri ferdsel og rett til opphold i strandsonen der hvor bolig eller hytte ligger mer enn 25 meter unna sjøen.

Tanken er besnærende og følges opp med litt god norsk misunnelse om at hvorfor kun de rike skal få oppholde seg der. På denne måten blir det mer likhet. Men hvorfor stoppe her? Siden man fratar eierne av strendene eiendomsretten. De har jo så fine hus også, hvorfor skal vanlige folk ligge i telt når det er så mange fine rom ledig i i rikmannsboligene?

Av samme grunn som det bør være mulig å stenge allmennheten ute av strandsonen hvis eieren ønsker det. Fordi det er umoralsk å frata folk råderetten over egen eiendom. Privat eiendom er både moralsk og praktisk, også i slike områder. På denne måten blir det tatt vare på strandsonen og den blir ikke åpen for tilfeldige turisters forsøpling.

De som eier strandsonen har faktisk gjort seg fortjent til å ha den eksklusive retten til å avgjøre bruken av området. Den vanligste måten de har gjort seg fortjent til dette på er ved å ha kjøpt området på en redelig måte. Ingen har noengang forbudt organisasjonen «fri ferdsel as» å kjøpe området for slik benyttelse. Man kan ikke uten videre (eller staten kan, det er det som er problemet) bare stjele noe isteden for å kjøpe det.

Mest lest

Arrangementer