Ukategorisert

Graviditet og jobber

Dagbladet har en sak med en kvinne som mister en jobb hun er tilbudt fordi hun er gravid. Spørsmålet er om dette er gyldig grunn til å frata et menneske en jobb?

Mitt svar er at dette er god nok grunn. Den tiden man mister på grunn av denne tilstanden medfører et tap for arbeidsgiver og dette reduserer verdien av den aktuelle arbeiders arbeid. Med en slik utvikling, bør det være en selvfølgelighet at arbeidsgiver bør få lov til å vurdere situajsonen på nytt, dersom annet ikke er avtalt. Man får ikke lenger det produkt man en gang kjøpte.

Det er trist at dette vil gi gravide kvinner et handikapp i jobbmarkedet, men man kan ikke se bort fra faktiske realiteter. Det å bli gravid har konsekvenser, en av dem kan være at ens arbeidskraft blir mindre verdt. Dersom man ikke vil oppleve disse konsekvensene, får man la være å få barn.

Mest lest

Arrangementer