Ukategorisert

Retten til å være ifred fra politikere

Stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl er rystet over at en del kjøpesentre ikke vil tillate at politikere har stands og driver valgagitasjon på eller utenfor sentrene under høstens valgkamp foran kommune- og fylkestingsvalget. Grøndahl hevder at dette er en fare for demokratiet, og at kjøpesentrene er vårt tids samleplass og torv, og at slike steder tradisjonelt har vært møteplasser mellom politikerne og deres velgere. Andre har allerede bedt om lovregulering for å sikre politikernes rett til å drive agitasjon der de vil. Kjøpesentrenes ledere argumenterer med at folk skal få drive sin handel ifred.

Der har de et stort poeng. Hva med folks rett til selv å velge når de vil benytte ulike tilbud og tjenester i samfunnet? Hvis jeg ønsker å handle så drar jeg til den aktuelle butikken eller det senteret som har de tjenestene jeg etterspør. Hvis jeg ønsker informasjon om politikernes siste ugjerninger eller planlagte inngripen i min frihet så bør jeg selv få velge når og hvor jeg skal få slik informasjon.

Stortingspresidenten og andre som ønsker å pådytte oss sine løgner og sin propaganda bør tenke over og ha respekt for at folk faktisk selv ønsker å velge tidspunkt for når de vil ha kontakt med makthaverne. Dette gjelder retten til å styre sitt eget liv, og selv prioriteere bruken av sin tid.

Dessverre ser det ut til at kjøpesentrenes ledere allerede snur, under trusel om lovregulering av denne saken. Politikerne har, i tillegg til mange andre lyter og feil, dårlig fantasi. Med lov skal landet bygges, ikke med ulov ødes. Men det er nettopp det siste politikernes fantasi inskrenker seg til.

Fri oss fra politikerne!

Tags:

Mest lest

Arrangementer