Ukategorisert

Helsevesenet trenger ikke gal medisin

I dagens Aftenposten kan man lese at sykehus og leger skal melde fra om alle alle avvik. På den måten skal man redusere risikoen for feil ytterligere.

Nobelprisvinneren i økonomi Ronald Coase ble en gang spurt om reguleringer hadde en positiv effekt. Han svarte at det visste han ikke, fordi det nå var så mange reguleringer allerede at alle nye ville virke dårlig.

Vi kan lære en del av Coase sin visdom, nemlig at blir det for mye påbud og reguelringer, virker de mot sin hensikt. Og dette er tilfellet i helsevesenet. Det er mye bedre å deregulere og gjøre systemet enklere. På den måten vil man konsentrere seg om de viktige tingene.

At det da også blir mer effektivt slik at flere får den behandlingen de trenger, er selvsagt også en god ting. Jeg tror det er på tide å tenke virkelig nytt i helsesektoren.

Dersom man privatiserer de offentlige sykehusene og lar konkurransen deilige effekt også virke i sykehussektoren, vil man få stor positive virkning. Når man aksepterer at markedsøkonomi er bedre enn planøkonomi, burde man bruke marked på de virkelig viktige oppgavene. Og operasjon ved sykdom er for viktig til å overlates til det offentlige.

Mest lest

Arrangementer