Ukategorisert

Stopp mishandlingen av asylsøkere

Asylsøkere har ventet i fem måneder på å få legge frem sin asylsøknad for myndighetene. En av tre asylsøkere som er kommet til Norge i år, er ennå ikke avhørt av politiet, kan vi lese i Aftenposten.

Ideelt sett burde man avskaffet hele ordningen med avhør av asylsøkere sammen med andre grensekontroller som tollvesenet, og åpnet grensene helt. Siden dette dessverre er vanskelig å få til i nærmeste fremtid, må man finne andre løsninger.

Å la folk vente så lenge i asylmottak er svært skadelig. Asylsøkerne blir isolerte fra resten av samfunnet, de får ikke lov til å arbeide, de lever med usikkerhet om egen fremtid. Samtidig er det en dyr løsning for samfunnet.

Det hadde vært anstendig å innføre en frist for hvor lang tid behandlingen skulle ta. Hvis asylsøknaden ikke var behandlet innen for eksempel 2 uker, bør man få automatisk oppholdstillatelse. Gjennom en slik ordning, vil man sette litt press på de ansvarlige norske myndigheter, og asylsøkere vil ha en klar frist å forholde seg til.

Dessuten vil en så kort frist begrense tiden myndighetene må betale for asylsøkerne og få dem ut i samfunns- og arbeidslivet fort, noe som er viktig.

Mest lest

Arrangementer