Ukategorisert

Tillat skyskrapere i Marka

Oslo har en boligkrise. Dagsavisen har de siste dagene gitt mye oppmerksomhet til tanker om bygging av høyhus og bygging i Marka. Begge deler er gode forslag.

Gjennom årevis er den private boligbyggingen blitt sabotert av håpløse politiske reguleringer. Nå brukes de høye prisene til å stimulere nye tiltak fra politikernes side.

Det å fjerne en del av reguleringene vil være mer enn nok. La det bli lønnsomt å bygge slik markedet vil ha det. Dette innebærer mange små boliger. Å tenke nytt er like viktig. Oslo trenger skikkelige høyhus i sentrum.

I Oslo er det lite areal tilgjengelig Det er utrolig god plassutnyttelse å bygge i høyden. En del høyhus eller skyskrapere i sentrum, ville også live opp bybildet. Jeg er vel ikke den eneste liberalisten som liker funksjonelle høye bygninger. Vi kan nok delvis takke Howard Roark for den følelsen.

Ved siden av å bygge høyt, vil det imidlertid også være nyttig å frigjøre ytterligere arealer til boligbygging, og en del av disse ligger i Marka. Størstedelen av Oslo er skog, og det er unødvendig med slik boligmangel. Det er viktigere med parker og andre grøntområder for menneskers trivsel, enn å beholde alle trærne i Nordmarka.

Kanskje skal man ikke plassere skyskraperne i Marka, men vi trenger hus der og vi trenger høyhus i sentrum. Men vil noen bygge en 100 etasjers skyskraper til studentbolig ved Sognsvann, bør de få lov.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Ola Dunk
Ola Dunk
13 years ago

Heldigvis er det ytterst få som tar et slikt forslag seriøst!!!
I en tid med klimendringer og et nødevendig behov for å gjøre landet klimanøytralt, er det viktigere enn noen gang med skogvern. Som kjent tar skog opp co2, og derfor er det viktigere enn noen gang å verne hele marka.

En flytting av markagrensa vil spre seg innover marka og true hele dens eksistens. Det trengs flere boliger, og disse er det god plass til innefor bygrensen. Boligprisene vil uansett være høye, fordi det vil alltid være press og tilflytning til Oslo.

Fra arkivet