Ukategorisert

Tillat skyskrapere i Marka

Oslo har en boligkrise. Dagsavisen har de siste dagene gitt mye oppmerksomhet til tanker om bygging av høyhus og bygging i Marka. Begge deler er gode forslag.

Gjennom årevis er den private boligbyggingen blitt sabotert av håpløse politiske reguleringer. Nå brukes de høye prisene til å stimulere nye tiltak fra politikernes side.

Det å fjerne en del av reguleringene vil være mer enn nok. La det bli lønnsomt å bygge slik markedet vil ha det. Dette innebærer mange små boliger. Å tenke nytt er like viktig. Oslo trenger skikkelige høyhus i sentrum.

I Oslo er det lite areal tilgjengelig Det er utrolig god plassutnyttelse å bygge i høyden. En del høyhus eller skyskrapere i sentrum, ville også live opp bybildet. Jeg er vel ikke den eneste liberalisten som liker funksjonelle høye bygninger. Vi kan nok delvis takke Howard Roark for den følelsen.

Ved siden av å bygge høyt, vil det imidlertid også være nyttig å frigjøre ytterligere arealer til boligbygging, og en del av disse ligger i Marka. Størstedelen av Oslo er skog, og det er unødvendig med slik boligmangel. Det er viktigere med parker og andre grøntområder for menneskers trivsel, enn å beholde alle trærne i Nordmarka.

Kanskje skal man ikke plassere skyskraperne i Marka, men vi trenger hus der og vi trenger høyhus i sentrum. Men vil noen bygge en 100 etasjers skyskraper til studentbolig ved Sognsvann, bør de få lov.

Mest lest

Arrangementer