Ukategorisert

Individ og samfunn

Det er en vanlig oppfatning at dersom man ikke ønsker statlig tvang, så er alternativet at man ikke gjør noe godt for samfunnet. I går hørte jeg en Høyre-politiker si at det å ville avskaffe verneplikten, betyr at man isolerer individ fra samfunnet og glemmer den tydelig koblingen mellom disse og ikke bidrar til fellesskapet.

Denne misforståelsen er en stor trussel mot friheten. Det er snarere tvert om slik at man yter en stor innsats for fellesskapet gjennom egeninteressert individuell virksomhet. Enten man jobber i en butikk, som lærer eller sykepleier, vil ens innsats ha positive virkninger for fellesskapet.

Mennesker er et sosialt dyr. Vi trenger andre mennesker. Spørsmålet er bare hvordan dette forholdet til andre mennesker skal være. Skal det være basert på tvang eller frivillighet? Skal det være basert på plantankegang eller markedstankegang? Det bør være opplagt at det moralsk sett er overlegent med frivillighet.

Men rent praktisk er det også svære fordeler med å la folk gjøre noe de ønsker og er flinke til fremfor å kommandere alle inn i samme jobben.

Jeg var nærmest i sjokktilstand over å oppleve at Høyre-politikere hadde like lite forståelse som vanlige SV-politikere for frivillig samfunnsinnsats og den positive effekten over at man driver sin egen business. Det er tydelig at det eksisterer manglende forståelse for enkle sammenhenger blant politikere generelt.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Er det Trumps feil?Er det Trumps feil?
    Thor Steinhovden har skrevet en lettlest bok om bakgrunnen for hvordan amerikansk politikk er blitt som den er idag.
  • Storflyplassen som ble et kaosStorflyplassen som ble et kaos
    Byggingen av Berlins nye flyplass skulle bevise at offentlig sektor kunne takle store prosjekter bedre enn den private.
  • Må demokrati forsvares?Må demokrati forsvares?
    Mathilde Fasting har skrevet bok om demokrati og statsviteren Francis Fukuyama.