Ukategorisert

Haakon: stud.polit.

Denne overskriften kan vi lese i dagens Dagbladet. Det vises til at Kronprins Haakon skal følge forelesninger i statsvitenskap på Blindern

Det patetiske er hvordan dette blåses opp i media, ingen forteller hva det er han følger. Han følger en sideforelesningsrekke til statsvitenskap grunnfag. I denne er det ingen eksamen, den er kun en service for litt ekstra innsikt i norsk historie. Mengden bøker som skal leses er tilnærmet null. Å kalle ham student basert på dette er en overdrivelse.

Hvis dette er studenten Haakon, så har han i hvert fall masse tid til annet ved siden av studiene. Med studier ved Berkeley bak seg, burde Haakon i det minste tatt noe med litt faglig utfordrende innhold.

De opphøyde status enkelte får fordi de er født inn i en kongelig slektsledd er lite imponerende. Personer bør vurderes ut fra individuelle kvaliteter og handlinger.

Dersom det som har fremkommet i pressen om Haakons studier er riktig, er det bare å slå fast at han er en meget lite effektiv student som har tenkt å suse rundt litt på èn to timers forelesning i uken, lese minimalt og ikke avlegge eksamen.

Mest lest

Arrangementer