Ukategorisert

LO og økt arbeidsinnvandring

I en høringsrunde der regjeringen ønsker mer liberal arbeidsinnvandring, har LO uttalt seg negativt, melder Aftenposten.

Det handler om større mulighet til å få arbeidstillatelse for ikke-eksperter, men lavere faglærte slik som i IT- og sykehussektoren, samt mulighet til sesongarbeid hele året. Positive skritt i riktig retning.

Vi visste jo på forhånd at LO ville være mot slikt; større konkurranse om jobbene for deres egne tillitsvalgte. De argumenterer imidlertid ikke på den måten, de er mer bekymret for at Norge skal bli et nytt Sveits når det gjelder innvandring, med mange innvandrere som kun jobber der når det er etterspørsel etter deres arbeidsinnsats.

Dette har to elementer. For det første det at LO ønsker å vite bedre enn en potensiell innvandrer om han/hun har godt av å komme til Norge og jobbe. Dette smaker av en formyndertankegang som dessverre er utbredt. Det er ærlig, men umoralsk, å nekte noen å komme inn på sitt monopoliserte område, i dette tilfelle det norske arbeidsmarked. Når man begynner å begrunne dette med hensynet til den som utestenges, begynner det å bli kvalmt.

For det andre ligger det en tanke om at det ikke skal ligge markedsstrømninger bak et arbeidsmarked. Klart det skal. Prisene på arbeidskraft bør variere ut fra etterspørselen. Og det bør være naturlig med utvandring og innvandring ut fra tilbud av jobber. Dette bør være like naturlig over landegrenser som at folk flytter innad i Norge ut fra dette.

Mest lest

Arrangementer