Ukategorisert

Legg ned fylkeskommunen

Et flertall av befolkningen ønsker å nedlegge fylkeskommunen, melder P4-nyhetene.

Denne medlingen er svært gledelig. Ordningen med tre ledd i forvaltningen gjør systemet mye mer tunggrodd enn nødvendig. Alt fylkeskommunen driver med kan lett overføres til kommune eller stat – eller mer ønskelig – til private.

Virksomheter som sykehus og videregående skoler, kan lett privatiseres, og eventuelt finansieres gjennom et stykkprissystem betalt av staten. Dette er et skritt i riktig retning, siden driften blir privat og man får inn elementer av konkurranse

Det kan imildertid ventes motstand mot forslaget om å nedlegge fylkeskommunen, og da fra de som sitter der, de politisk valgte representantene og byråkratiet. Disse mister begge to sin maktbase. Presset fra disse tror jeg blir så stort at at det vil ta en god stund før man får avskaffet fylkeskommunen.
Bent Johan Mosfjel

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer