Ukategorisert

Liberalisters stemmegivning

Ved valget i går stemte liberalister litt av hvert. Tre store grupper utkrystaliserte seg: De som ikke stemte, de som stemte Høyre og de som stemte Venstre. I tillegg stemte nok en noen FrP, bygdelister eller ulike andre partier.

Dette mangfoldet har nok flere årsaker. En kan være lokale forhold som hvordan partier og kanidater er i den enkelte kommune. En viktig årsak er hvilke saker man personlig mener er viktige. Disse vil nok avgjøre hva ens valg ble. Hjemmesitting eller et parti.

At det ikke eksisterer et liberalistsisk parti bidrar nok også i stor grad til at liberalister reagerer svært forskjellig ved valgsituasjonen. Dessverre er det ikke mulig å få et liberalistisk parti i Norge i dag.

Valgdebatten blant liberalister på fridem-listen har i år vært mye mer saklig og positiv enn tidligere år. Jeg tror dette mangfoldet blant liberalister utgjør en politisk styrke og ønsker alle liberalister lykke til med ens politiske bidrag i tiden fremover, uansett hva dette blir, partipolitikk, eller noe helt annet. Vi trenger et mangfold, og vi trenger bidrag fra flest mulig i frihetskampen.

Mest lest

Arrangementer