Ukategorisert

Byråd i Oslo

Kristelig Folkeparti i Oslo avviser ikke lenger et samarbeid med FrP i Oslo, kan vi lese i Nettavisen i dag.

Dette kan sees på flere måter. På den ene siden er det svært skremmende at man i det hele tatt vurderer å samarbeide med et parti som målbærer kollektivt hat så sterkt som FrP. Menneskesynet som Lonstad og andre står for, er farlig og representerer en ny trussel mot individet. Slike nasjonalsitiske holdninger er på fremmarsj over store deler av Europa og man bør ta et oppgjør med dem.

På den andre siden kan det være slik at man ønsker å ta inn til seg de mer moderate elementer er i partiet, representert ved Svenn Kristiansen og Petter N. Myhre, for å påvirke partiet i riktig retning.

På mange måter er også et samarbeid mer naturlig nå enn det man hadde i 1990-91. Den gang var FrP et hard-core markedsliberalistisk parti i Oslo, med sterk vekt på en herlig verdiliberalisme som står langt fra KrF og Høyre. Nå er FrP blitt et mer standard sosialdemokratisk paeri, der verdiliberalisme er byttet ut med en kristen verdikonservatisme. Dette appellerer naturlig nok mer til KrF og Høyre, enn det gamle FrP.

Vi vil imidlertid på det sterkest advare H mot et slikt samarbeid uansett. Det er farlig å bidra til å legitimere de holdninger som FrPs opplsutning bygger på. Nasjonalisme og fremmedfrytk utgjør i dag en av de største truslene mot individets frihet.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Fra Karl Marx til Mont PèlerinFra Karl Marx til Mont Pèlerin
    Etter et lengre opphold i Russland etter revolusjonen, begynte illusjonene til leninisten Max Eastman å rakne. Senere i livet endte han opp som frimarkedstilhenger og markant kritiker av kollektivistiske ideologier.
  • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
    Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.
  • I møte med fiendenI møte med fienden
    Jeg har sett en svært god film om amerikanske høyreekstreme. Jeg deler her noen av mine tanker.