Ukategorisert

Avskaff blasfemiparagrafen

I dagens utgave av Nettavisen kan vi lese at flertallet i Ytringsfrihetskommisjonen vil luke blasfemiparagrafen ut av straffeloven. Dette er svært gledelig.

Alle er tilhenger av ytringsfrihet for ting de selv liker. Ytringsfrihet handler om å tillate det som av noen oppfattes som krenkende.

Muligheten til kritikk, og svært kraftig kritikk, av religiøse oppfatninger, har vist seg historisk sett svært viktig. Bare tenk på ideen om at jorden er rund og går i bane rundt solen. Muligheten til å fremme nye og utfordrende ideer er helt grunnleggende for at et samfunn skal utvikle seg.

Odd Bondevik (han som ikke ble biskop) er en del av mindretallet som vil beholde paragrafen. Han ønsker det av hensyn til muslimer og mennesker fra andre religiøse grupperinger. Dette lukter av dobbeltmoral og vikarierende motiver. Et bedre tiltak i så henseende hadde vært å gjøre noe med det obligatoriske kristendomsfaget i skolen.

Vi får håpe at flertallet vinner igjennom, blasfemiparagrafen hører ikke hjemme i et moderne samfunn

Mest lest

Arrangementer