Ukategorisert

Skole, flinkhet og ulikhet

I dag har Aftenposten en stor sak om skolepolitikk. Rektorer vil nekte de med dårligere enn 3 NG og resten G plass på allmennfaglig videregående. Også lederen i norsk lektorlag vil stille større krav til elevene, bl.a. gjennom at ikke alle skal komme inn på videregående.

Argumentet mot er at alle skal ha rett til utdanning. Et argument som faller på sin egen urimelighet siden alle som er i denne situasjonen allerede har hatt 9 til 10 år utdanning. Spørsmålet er om man har rett til å subbe rundt for andres regning. Skole koster penger, skattebetalernes penger, og man bør ikke betale for ungdom som ikke har noe på allmennfaglig å gjøre.

Dette henger sammen med spørsmålet om fritt skolevalg som noen mener gir mindre forskjeller. Fritt skolevalg er en flott ting, det gir alle muligheter til å velge uavhengig av hvor man er født, det utvisker skiller f.eks. mellom øst og vest i Oslo.

Et problem med slike tiltak er imidlertid at de kan bli dyre dersom alle fritt får velge, uten krav. Å stille karaktermessig krav burde være et minimum. På samme måte som ikke alle egner seg for sport, egner ikke alle seg for videregående allmennfaglige studier. Det er sløsing både med knappe økonomiske ressurser og disse menneskenes tid og liv, å la dem begynne på slikt.

Det bør også påpekes at likhet ikke er noe mål, det er viktigere at alle blir flinkere og mer vellykkede…

Mest lest

Arrangementer