Ukategorisert

USA – rasismens hjemland

Historisk sett er USA på mange måter et land preget av rasisme. Dessverre er det ikke blitt bedre med årene, rasismen har bare inntatt nye former.

Den nye formen for rasisme kalles affirmative action, en ordning som er innført for å rette opp gammel urett. Den går ut på at minoritetsgrupper skal gis særfortrinn til ulike utdannelsesinstitusjoner. Når man søker på et college, krysser man av på hvilken rase man tilhører, og dette krysset får direkte påvirkning på hvorvidt man kommer inn. Altså renspikket rasisme i sin klareste form. Man har altså en situasjon der en form for rasisme blir byttet ut med en ny. Så har man to grupper, såkalte liberale som vil gi fargede særfordeler, og konservative som helst ikke vil ha dem på sine skoler.

Hele tankegangen er gjennomsyret av kollektiv rasetankegang, her trengs det en kraftig dose individualisme og libertarianisme. Å vurdere folk på individuelle kvalitetewr uavhengig av hudfarge. Det høres naturlig ut, men dessverre er det vanlig praksis med det motsatte i USA.

Jeg ble inspirert til denne kronikken av 60 minutes i går kveld, der det handlet om ASU, en skole med nesten bare fargede. Der fikk hvite særskilte stipender for å søke seg inn på skolen. Dette viser bare at rasistiske ordninger slår i alle retninger.

Bekjemp alle former for rasisme… avskaff alle kvoteringsordninger og all særbehandling.

Mest lest

Arrangementer