Ukategorisert

Vi trenger ikke høyere skatter

På Nettavisen i dag kan vi lese at Jens Stoltenberg mener at skattenivået må opp.

Dette kan tolkes på to måter fra en liberal innfallsvinkel. At det reelt sett må økes dersom man skal kalre å oppfylle politikernes ambisjoner. Dette er nok riktig, man kan ikke love all verdens uten å heve skattene.

Men det kan også tolkes som om Norge trenger større stat med mer inntekter. Dette er svært tvilsomt, faktisk helt galt. Det som trengs er mindre stat og lavere skatter. Effektivitetsmessig er det store tap ved offentlig drift sammenlignet med privat. Det moralske aspektet tilsier akkurat det samme, det er helt umoralsk at et stortingsflertall skal ha rett til å bruke de pengene som folk har jobbet for selv. Den som jobb, skaper eller produserer har selvsagt rett til å bestemme over det vedkommende tjener.

Dessverre går det nok slik Stoltenberg antyder. Det er umulig, i hvert fall foreløpig, å mønstre den skattemotstanden som er nødvendig for å hindre dette.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer