Ukategorisert

Sannhet med modifikasjoner

I dagens utgave av Dagbladet kan vi lese at skatteprofessor ved BI, Ole Gjems-Onstad uttaler at De rike vil alltid slippe å betale like mye skatt som vanlige folk.

Dette er en sannhet med modifikasjoner. Det er riktig som hevdes at de vil ha en prosentvis lavere skatt som en følge av at det finnes måter å sno seg unna på. Utformingen av skattesystemet medfører imidlertid at de likevel betaler mer skatt.

Dette skyldes at mesteparten av skatten er skjult f.eks. i moms eller avgifter på biler. Siden de rike kjøper mer enn vanlige folk, betaler de dermed også mer inn i felleskassen, regnet i antall kroner. De rike bidrar med sin skjerv og mer til til samfunnet, og bør ikke utsettes for misunnelse fordi de er rike. Det er også viktig å huske på at deres viktigste bidrag til samfunnet ikke er gjennom skatteseddelen, men gjennom de produkter de selger.

Det er imidlertid et problem at de betaler en mindre andel enn vanlige folk. Vel, det er jo ikke helt presist. Det er et problem at vanlige folk betaler en større andel av sin lønn enn de rike. Rett og slett fordi de pengene de tjener er mye viktigere for folk flest enn for de med god råd.

Mest lest

Arrangementer