Ukategorisert

I det godes navn – våpenkontroll

I dagens Aftenposten kan vi lese at vi snart kan oppleve å bli stoppet i våpenkontroller i Oslo sentrum. Det skal skje med metalldetektor og eventuelt ved nærmere kontroll ved utslag.

Dette er ikke en debatt om våpen, men om hvilke virkemideler som skal brukes for å bekjempe kriminalitet. Her ser man igjen at personvernet ofres, disse kontrollene kan være vilkårlige. Enhver kan risikere å bli stoppet.

Det er skremmende hvordan man kan skremme folk til å gi politiet stadig nye fullmakter. Selv om kriminaliteten ikkke øker, skapes det motsatte inntrykk.

vis man anvender public choice teori på politiet, så kommer det lett frem at politiet har egeninteresse av å gi seg selv mest mulig ressurser og hardest mulig virkemidler. Om de bør ha det, er i denne sammenhengen uinteressant, problemet er den interessen de har for å være viktigst mulig. Politifolk er ikke nøytrale roboter, det er mennesker med egeninteresser slik som oss andre. De ønsker derfor å gi seg selv mest mulig makt.

Deres virkemiddel er frykt og at det skjer i det godes navn.

Mest lest

Arrangementer