Ukategorisert

Basic Instinct

VG har i dagens utgave en sexy vinkling på hvorvidt lettere narkotiske stoffer bør legaliseres. Sharon Stone går ut og mener at marihuana bør legaliseres.

Hun innrømmer selv jevnlig bruk og mener at det er mindre er bedre enn alkohol. Som ikke-røykende avholdsmann er jeg ganske nøytral og gir henne rett i hvert fall i at alkohol er farligere enn lettere narkotiske stoffer. Det er ingen logikk i hva som er forbudt og hva som er lov, i hvert fall ikke om poenget er fare ved bruk.

Nei, det er nok mer konservative holdninger som ligger bak dagens diskriminering. Vi skal bruke det vi alltid har brukt, selv om det kommer bedre alternativer. Heldigvis er ikke denne holdningen rådende på andre områder, da hadde vi spist lefse istedenfor pizza, huff.

Overskriften på denne nyhetskommentaren gjenspeiler ikke bare en viss film. Det meste tyder på at de aller fleste mennesker har behov for et eller annet rusmiddel. Muligheten til å ta og oppnå «større» bevissthet er en viktig del av så godt som alle kulturer til alle tider. For å si det rett ut; rusmidler er bra, de gjør mennesker mer lykkelige og gir dem noe de har behov for.

Hvorvidt man ønsker å bruyke ulike rusmidler, bør fullt og helt overlates til den enkelte og alt lovverk som regulerer det, bør avskaffes.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer