Ukategorisert

Sådan er forbud

I dagens VG kan vi lese at 14-åringer kjøper det narkotiske stoffet GHB på internett og blander selv på kjøkkenbenken.

Slik bruk av potensielt farlige stoffer kan neppe være særlig sunt, og dette peker på et generelt problem med forbud. Et lovlig stoff blir solgt av vanlige kjøpmenn som driver seriøst og lovlig. Dersom noe blir forbudt, endrer imidlertid dette seg. De færreste ærlige mennesker bryter loven, mer snuskete individer derimot har ikke slike hemninger.

Siden forbud ikke medfører at folk kutter ut en ting, blir det kun en vridning i en spesiell retning. Vanlige ting å forby er narkotika, gambling, prostitusjon og porno. Resultatet er at det som selges er dårligere enn det ville vært.

Farlige narkotiske stoffer må kjøpes av kriminelle uten skrupler og blir således enda farligere. Gambling må skje hos skruppuløse mafiafolk, med dertilhørende risiko ved store gevinster.

Alle eksemplene er lover som er innført av hensyn til den enkeltes eget beste, for å beskytte mennesket mot seg selv. Da er det litt ironisk at det faktisk fører til større problemer for brukergruppene.

Mest lest

Arrangementer