Ukategorisert

Betraktninger om norsk skole

Jeg har denne uken jobbet som vikarlærer på en ungdomsskole i Oslo. I den anledning har jeg tenkt en god del på norsk utdanningssystem. Jeg har også erfaring fra jobbing som seminarleder for grunnfagsstudenter på Universitetet.

Konklusjonen er at systemet er råttent. Alle presses inn i den samme undervisningen med det samme pensumet. Resultatet er at de svake (som det heter) elevene får underrvisning som de ikke er i stand til å forstå. De flinke får ikke utfordringer. Mer om dette i morgendagens kronikk, der jeg vil skrive om hele skolesystem og hva som bør være et liberalt alternativ.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Legaliser aktiv dødshjelp!Legaliser aktiv dødshjelp!
    Å kunne bestemme over eget liv, betyr også å kunne bestemme å avslutte det når det passer en.
  • Roboter iblant ossRoboter iblant oss
    Effektive altruister er mer opptatt av regnestykker, og forstår lite av hvordan mennesker faktisk tenker og føler.
  • Norge som føderal republikk?Norge som føderal republikk?
    Norge er et parlamentarisk demokrati, men dét var ikke hva grunnlovsfedrene så for seg.