Ukategorisert

Betraktninger om norsk skole

Jeg har denne uken jobbet som vikarlærer på en ungdomsskole i Oslo. I den anledning har jeg tenkt en god del på norsk utdanningssystem. Jeg har også erfaring fra jobbing som seminarleder for grunnfagsstudenter på Universitetet.

Konklusjonen er at systemet er råttent. Alle presses inn i den samme undervisningen med det samme pensumet. Resultatet er at de svake (som det heter) elevene får underrvisning som de ikke er i stand til å forstå. De flinke får ikke utfordringer. Mer om dette i morgendagens kronikk, der jeg vil skrive om hele skolesystem og hva som bør være et liberalt alternativ.

Mest lest

Arrangementer