Ukategorisert

Verdikommisjonen og aktiv dødshjelp

Jeg holdt på å lage overskriften: «Verdikommisjonen bør få aktiv dødshjelp», men besinnet meg i siste øyeblikk. Grunnen til at dette var aktuelt kan man lese i dagens utgave av Aftenposten. Der sier Verdikommisjonen nei til aktiv dødshjelp. Det sies intet om kommisjonen var enstemmig om spørsmålet. I så fall vil det vise hvor skjevt sammensatt den er.

Men jeg skal la kommisjonen hvile her og heller se litt på saken. Det burde være en selvfølge at den enkelte får bestemme om vedkommende ønsker å leve eller dø. Råderett over eget liv bør inkludere rett til å gjøre dette valget. Selvmord bør være lov. Spørsmålet om aktiv dødshjelp omhandler om man bør få lov til å la andre foreta den praktiske utføringen?

Svaret på dette bør være et klart ja. Jeg velger her å ignorere alle de sosiale argumentene om at vedkommende må slippe lidelser. Selv om disse er av stor betydning for om den enkelte ønsker aktiv dødshjelp, bør de ikke påvirke spørsmålet om aktiv dødshjelp bør være lov.

Mennesker har en rett til å delegere ens rettigheter videre til andre mennesker. Det er det samme prinsippet som ligger til grunn for at man kan gi vekk eiendom, man gir vekk ens rett til den aktuelle tingen over til et annet menneske. Å kunne overlate til andre å gjøre ens jobb, er helt grunnleggende for et fritt samfunn. Like grunnleggende som å la være å gjøre dette. Hvilket som er grunnen til at ingen andre enn den enkelte selv kan gi tillatelse til aktiv dødshjelp. Leger bør ikke foreta beslutningen om det skal skje, siden de ikke har noen slik rett (så sant de ikke har fått det delegert av den det gjelder).

Noen vil innvende at den det gjelder kanskje vil angre i ettertid. Her har jeg lyst til å være litt ufølsom og prinsipiell: So what! Vi angrer alle på ting vi gjør, vi gjør alle ting som ikke er bra. Sådan er livet. Det gjelder også når man snakker om aktiv dødshjelp. At konsekvensene for den enkelte er større i slike tilfeller, er også bare en del av virkeligheten. Jo større konsekvensene er, desto viktigere er det at man tar et bevisst valg.

Mest lest

Arrangementer