Ukategorisert

09. november – magisk dato

Det er noe spesielt med dagen idag, 09.november. For mange mennesker er dette nærmest en magisk dato, spesielt knyttet til begreper som demokrati og diktatur.

09.11 er det nøyaktig 200 år siden generalen Napoleon Bonpaparte begikk statskupp i Frankrike. Han erklærte at Revolusjonen av 1789 var slutt, sikret seg eneveldig makt (og kronet senere seg selv til keiser), og herjet Europa i 15 år. Selv om reaksjonen satte inn efter hans fall, sikret han at de konservative monarker regjerte på folkestyrets grunn; det konstitusjonelle monarkiet ble skapt – og bevarte borgernes innflydelse på statsstyret frem til allmen stemmerett ble innført i Europas land.

09.11 1918 abdiserte Hohenzollern-familien fra Tysklands keisertrone, og 2 dager senere var 1.verdenskrig slutt. Gamle imperier gikk i knas, og Tyskland gikk de første famlende skritt på demokratiets vei. Som kjent gikk det heller dårlig.

«Krystallnatten» i 1938 skjedde også på netopp denne dato. Det nazistiske diktaturet i Tyskland både regisserte og velsignet angrep på jødiske personers privateiendom, forretninger og deres gudshus; synagogene. Den terroren som skjedde i Tyskland 09.november 1938 skulle få år senere ramme jøder over hele Europa. Først nå i 1999 får norske jøder som ble utsatt for denne terroren under nazi-okkupasjonen erstatning fra den norske stat. Dette skjer samtidig som nye nazister begår drap i vårt naboland, Sverige. De vil med terror, vold og drap bekjempe alle som husker – og får sine medmennesker – til å huske årene med det brune diktatur og skrekkvelde. Fredsprisvinneren Elie Wiezel har sagt at demokratiets verste fiende ikke er diktaturet, men likegyldiget. Verdt å huske, nettopp på denne dato.

Ikke minst er 09.november gledesdagen for alle som fikk oppleve at den forhatte Muren falt, i 1989. I historietimene på videregående midt på 1980-tallet fikk man vite at Muren og derigjennom delingen av Europa var kommet for å bli; to ideologiske systemer sto mot hverandre, og ville bli stående. Den som trodde på en demokratisk folkevår for de voldtatte nasjoner bak jernteppet var virkelighetsfjerne drømmere. Det er grunn til å feire, på denne dagen, alle som tror de gode verdier; enkeltmenneskets naturgitte rettigheter, demokratiet og enkeltmenneskets frihet tilslutt vil vinne. Slik de gjorde det i den fredelige revolusjonen 09. november 1989.

09.november er en dag å huske, for alle som er opptatt av kampen mot diktaturet, og for demokratiet.

PS: FRIdemokratene/FRIstud benyttet anledningen til å dele ut to tusen løpesedler på Universitetet i forbindelse med 10-års jubileet for murens fall.

Mest lest

Arrangementer